2024-02-19 

Takanashi Kiara 
00:08-09:08
同接5,253
メンシ11
ギフト37
¥87,462
ホロチャ(25)

  2月19日(月) 7時

大神ミオ 
07:31-08:38
同接13,470
メンシ13
ギフト20
¥4,726
 

  2月19日(月) 8時

Kaela Kovalskia 
08:29-10:12
同接2,077
メンシ20
ギフト35
¥23,027
ホロチャ(4)

  2月19日(月) 9時

Koseki Bijou 
09:00-17:12
同接10,298
メンシ26
ギフト38
¥0
ホロチャ(4)

  2月19日(月) 11時

Ayunda Risu 
11:57-15:00
同接1,424
メンシ8
ギフト5
¥16,840
 

  2月19日(月) 12時

Hakos Baelz 切抜:3
12:00-13:42
同接22,669
メンシ5
ギフト106
¥66,261
ホロチャ(1)
   

Nanashi Mumei 切抜:1
12:03-17:42
同接11,520
メンシ97
ギフト138
¥4,114,448
ホロチャ(12)
 

  2月19日(月) 18時

一条莉々華 
18:02-19:22
同接6,188
メンシ1
ギフト21
¥56,934
ホロチャ(1)

hololive JP 
18:30-18:36
同接1,074
メンシ8
ギフト0
¥0
ホロチャ(1)

  2月19日(月) 19時

博衣こより 切抜:3
19:00-20:06
同接28,414
メンシ38
ギフト137
¥35,978
ホロチャ(3)
   

白銀ノエル 
19:00-21:34
同接3,413
メンシ27
ギフト32
¥129,615
 

天音かなた 切抜:3
19:02-20:36
同接14,754
メンシ8
ギフト0
¥69,958
ホロチャ(1)
   

Ayunda Risu 
19:58-23:26
同接1,782
メンシ3
ギフト6
¥8,627
ホロチャ(2)

桃鈴ねね 
19:59-21:48
同接11,113
メンシ42
ギフト532
¥127,256
ホロチャ(1)

  2月19日(月) 20時

戌神ころね 切抜:2
20:00-02:18
同接25,911
メンシ31
ギフト0
¥161,783
ホロチャ(2)
  

  2月19日(月) 21時

hololive JP 切抜:2
21:00-21:10
同接4,013
メンシ8
ギフト5
¥0
 
  

音乃瀬奏 
21:00-23:12
同接5,593
メンシ8
ギフト12
¥64,541
 

博衣こより 切抜:1
21:00-00:22
同接11,871
メンシ26
ギフト36
¥105,635
 
 

Airani Iofifteen 
21:00-01:20
同接1,221
メンシ2
ギフト0
¥6,622
ホロチャ(2)

さくらみこ 切抜:1
21:01-23:00
同接33,478
メンシ18
ギフト73
¥164,336
ホロチャ(1)
 

獅白ぼたん 
21:01-00:12
同接9,688
メンシ6
ギフト5
¥47,107
ホロチャ(1)

  2月19日(月) 22時

一条莉々華 
22:00-23:40
同接1,530
メンシ4
ギフト71
¥0
ホロチャ(3)

  2月19日(月) 23時

姫森ルーナ 切抜:2
23:00-01:10
同接14,320
メンシ6
ギフト65
¥44,886
ホロチャ(1)
  

儒烏風亭らでん 
23:00-01:56
同接5,126
メンシ10
ギフト18
¥87,693
 

癒月ちょこ 
23:02-01:18
同接4,715
メンシ6
ギフト0
¥1,756
ホロチャ(1)

轟はじめ 
23:13-01:18
同接4,860
メンシ0
ギフト76
¥0
ホロチャ(1)

風真いろは 
23:24-01:18
同接8,966
メンシ15
ギフト1
¥13,261
ホロチャ(3)