2023-11-25 

FUWAMOCO 切抜:1
00:55-01:40
同接8,387
メンシ7
ギフト12
¥18,746
ホロチャ(5)
 

Kaela Kovalskia 
00:59-04:22
同接3,710
メンシ7
ギフト0
¥37,136
ホロチャ(11)

  11月25日(月) 10時

Hakos Baelz 
10:01-14:30
同接6,825
メンシ14
ギフト47
¥66,963
 

大空スバル 切抜:2
10:11-11:18
同接24,220
メンシ8
ギフト10
¥39,611
ホロチャ(3)
  

Anya Melfissa 
10:30-12:48
同接1,151
メンシ4
ギフト0
¥6,784
 

  11月25日(月) 11時

Koseki Bijou 
11:00-13:08
同接12,013
メンシ11
ギフト45
¥48,487
ホロチャ(7)

博衣こより 
11:00-22:58
同接19,268
メンシ61
ギフト10
¥75,704
ホロチャ(2)

癒月ちょこ 
11:31-14:24
同接4,958
メンシ18
ギフト10
¥6,036
 

  11月25日(月) 12時

hololive JP 切抜:1
12:00-12:10
同接7,278
メンシ7
ギフト0
¥2,103
 
 

鷹嶺ルイ 
12:01-19:12
同接9,164
メンシ7
ギフト16
¥9,257
ホロチャ(1)

Kaela Kovalskia 
12:29-19:44
同接3,397
メンシ8
ギフト12
¥40,839
ホロチャ(4)

  11月25日(月) 13時

hololive English 
13:00-13:06
同接1,250
メンシ0
ギフト0
¥4,901
 

Kureiji Ollie 
13:00-15:24
同接1,664
メンシ4
ギフト8
¥37,946
ホロチャ(12)

大空スバル 
13:01-18:06
同接16,552
メンシ9
ギフト0
¥72,306
 

一条莉々華 
13:01-19:52
同接5,728
メンシ59
ギフト336
¥217,514
ホロチャ(10)

FUWAMOCO 
13:25-16:38
同接6,170
メンシ7
ギフト0
¥238,997
ホロチャ(9)

  11月25日(月) 15時

猫又おかゆ 
15:00-22:20
同接10,643
メンシ94
ギフト0
¥127,996
ホロチャ(1)

ときのそら 切抜:1
15:02-18:10
同接6,551
メンシ4
ギフト0
¥8,405
ホロチャ(1)
 

  11月25日(月) 16時

白上フブキ 
16:02-19:16
同接5,785
メンシ4
ギフト0
¥5,844
ホロチャ(1)

ロボ子さん 
16:59-18:24
同接1,932
メンシ5
ギフト0
¥22,386
 

  11月25日(月) 17時

大神ミオ 切抜:2
17:01-18:18
同接12,996
メンシ14
ギフト1
¥12,509
 
  

  11月25日(月) 18時

風真いろは 
18:03-19:04
同接13,250
メンシ31
ギフト15
¥280,876
 

常闇トワ 
18:06-00:34
同接8,309
メンシ14
ギフト0
¥12,518
ホロチャ(6)

  11月25日(月) 19時

紫咲シオン 切抜:5
19:00-19:08
同接1,473
メンシ19
ギフト10
¥12,724
ホロチャ(4)
     

角巻わため 
19:00-19:56
同接9,061
メンシ5
ギフト39
¥15,261
ホロチャ(10)

宝鐘マリン 切抜:9
19:01-20:20
同接40,712
メンシ24
ギフト44
¥75,912
ホロチャ(1)
         

hololive JP 
19:58-21:10
同接26,723
メンシ25
ギフト0
¥0
ホロチャ(2)

  11月25日(月) 20時

風真いろは 
20:01-00:34
同接5,981
メンシ5
ギフト0
¥8,323
 

不知火フレア 
非公開
同接56
メンシ81
ギフト23
¥60,933
ホロチャ(35)

兎田ぺこら 
20:59-01:00
同接44,397
メンシ13
ギフト27
¥18,180
ホロチャ(4)

Kaela Kovalskia 
20:59-03:24
同接2,933
メンシ5
ギフト15
¥38,456
ホロチャ(15)

  11月25日(月) 21時

天音かなた 切抜:1
21:00-22:04
同接22,828
メンシ53
ギフト82
¥660,095
 
 

白上フブキ 
21:00-23:10
同接7,112
メンシ19
ギフト0
¥2,100
 

Kureiji Ollie 
21:00-00:36
同接864
メンシ25
ギフト1
¥26,452
ホロチャ(10)

火威青 
21:01-21:14
同接3,371
メンシ24
ギフト5
¥5,542
 

音乃瀬奏 
21:59-02:00
同接9,322
メンシ0
ギフト0
¥92,872
ホロチャ(6)

  11月25日(月) 22時

Takanashi Kiara 
非公開
同接81
メンシ41
ギフト20
¥208,433
ホロチャ(239)

アキ・ローゼンタール 
22:01-00:34
同接6,203
メンシ0
ギフト17
¥4,125
ホロチャ(1)

一条莉々華 
22:04-23:02
同接6,489
メンシ10
ギフト15
¥68,757
ホロチャ(1)

Airani Iofifteen 
22:04-00:58
同接2,814
メンシ6
ギフト34
¥7,979
ホロチャ(2)

さくらみこ 切抜:3
22:14-10:06
同接26,930
メンシ24
ギフト26
¥158,549
ホロチャ(1)
   

  11月25日(月) 23時

博衣こより 切抜:2
23:00-23:10
同接12,179
メンシ53
ギフト38
¥12,042
ホロチャ(9)
  

儒烏風亭らでん 
23:00-02:40
同接9,782
メンシ33
ギフト44
¥195,885
 

不知火フレア 切抜:2
23:01-04:52
同接3,095
メンシ11
ギフト98
¥162,675
ホロチャ(1)
  

一条莉々華 
非公開
同接0
メンシ4
ギフト72
¥0
ホロチャ(4)