2022-12-09 

Kureiji Ollie 
00:00-05:30
同接820
メンシ2
ギフト0
¥5,493
 

Vestia Zeta 
00:00-06:54
同接2,085
メンシ15
ギフト0
¥19,550
ホロチャ(4)

Kobo Kanaeru 
非公開
同接61
メンシ2
ギフト2
¥173
 

不知火フレア 切抜:9
00:32-05:52
同接6,742
メンシ22
ギフト6
¥108,029
ホロチャ(20)
         

  12月9日(土) 1時

沙花叉クロヱ 切抜:2
01:01-03:10
同接2,013
メンシ10
ギフト10
¥0
 
  

  12月9日(土) 7時

博衣こより 切抜:1
07:00-08:56
同接6,068
メンシ22
ギフト0
¥40,138
 
 

白上フブキ 切抜:12
07:04-09:24
同接12,506
メンシ26
ギフト40
¥78,958
ホロチャ(7)
            

  12月9日(土) 8時

Ceres Fauna 
メン限へ移行
同接0
メンシ0
ギフト0
¥0
 

  12月9日(土) 10時

Hakos Baelz 切抜:1
10:30-17:52
同接6,155
メンシ9
ギフト50
¥95,639
ホロチャ(1)
 

  12月9日(土) 11時

Mori Calliope 
11:00-13:32
同接2,328
メンシ5
ギフト0
¥35,589
ホロチャ(2)

Ouro Kronii 
11:33-15:02
同接7,533
メンシ10
ギフト35
¥107,628
 

  12月9日(土) 13時

IRyS 切抜:2
13:01-15:26
同接12,262
メンシ17
ギフト27
¥146,083
ホロチャ(1)
  

  12月9日(土) 15時

赤井はあと 
15:00-15:12
同接1,737
メンシ2
ギフト11
¥3,673
ホロチャ(1)

  12月9日(土) 16時

Takanashi Kiara 切抜:4
16:59-18:42
同接6,969
メンシ3
ギフト0
¥9,506
ホロチャ(68)
    

  12月9日(土) 18時

沙花叉クロヱ 
18:00-18:06
同接490
メンシ2
ギフト0
¥0
 

桃鈴ねね 切抜:10
18:02-20:18
同接16,123
メンシ7
ギフト53
¥41,328
 
          

博衣こより 
非公開
同接11,847
メンシ18
ギフト40
¥76,712
ホロチャ(3)

  12月9日(土) 19時

沙花叉クロヱ 
19:00-19:06
同接387
メンシ0
ギフト0
¥0
 

風真いろは 
19:00-19:08
同接695
メンシ9
ギフト0
¥0
 

湊あくあ 切抜:1
19:00-19:10
同接3,003
メンシ2
ギフト0
¥44,845
ホロチャ(37)
 

大空スバル 切抜:4
19:03-20:04
同接20,598
メンシ7
ギフト0
¥34,896
ホロチャ(4)
    

尾丸ポルカ 切抜:5
19:21-20:18
同接8,322
メンシ0
ギフト0
¥12,959
ホロチャ(1)
     

夏色まつり 
19:55-20:04
同接3,392
メンシ4
ギフト0
¥6,300
ホロチャ(1)

  12月9日(土) 20時

ロボ子さん 切抜:2
20:00-21:12
同接32,920
メンシ61
ギフト203
¥355,940
ホロチャ(6)
  

  12月9日(土) 21時

兎田ぺこら 切抜:2
21:00-23:28
同接14,870
メンシ16
ギフト22
¥106,062
ホロチャ(2)
  

獅白ぼたん 
メン限へ移行
同接939
メンシ18
ギフト46
¥9,753
 

博衣こより 
21:02-00:16
同接2,568
メンシ6
ギフト32
¥0
 

アキ・ローゼンタール 切抜:2
21:03-22:10
同接10,574
メンシ3
ギフト0
¥15,049
ホロチャ(2)
  

雪花ラミィ 切抜:18
21:04-22:32
同接37,030
メンシ8
ギフト10
¥76,266
 
                  

百鬼あやめ 切抜:1
21:31-03:32
同接11,484
メンシ111
ギフト0
¥175,518
ホロチャ(1)
 

Kobo Kanaeru 切抜:2
21:59-23:16
同接13,619
メンシ43
ギフト19
¥17,263
ホロチャ(1)
  

  12月9日(土) 22時

アキ・ローゼンタール 切抜:1
22:00-22:08
同接2,698
メンシ2
ギフト0
¥0
 
 

天音かなた 
メン限へ移行
同接1,117
メンシ70
ギフト0
¥0
ホロチャ(1)

大空スバル 
22:01-23:50
同接5,314
メンシ7
ギフト0
¥0
 

不知火フレア 切抜:7
22:02-03:12
同接19,027
メンシ12
ギフト65
¥94,668
ホロチャ(4)
       

  12月9日(土) 23時

Pavolia Reine 
23:00-23:10
同接1,074
メンシ6
ギフト5
¥19,850
ホロチャ(4)

大神ミオ 切抜:2
23:00-02:58
同接9,035
メンシ32
ギフト0
¥15,023
 
  

Kaela Kovalskia 
23:00-07:08
同接3,049
メンシ15
ギフト150
¥97,704
ホロチャ(6)

Ayunda Risu 
メン限へ移行
同接0
メンシ0
ギフト0
¥0
 

ときのそら 切抜:4
23:04-00:46
同接3,487
メンシ8
ギフト30
¥114,852
 
    

癒月ちょこ 
23:04-02:32
同接4,686
メンシ5
ギフト0
¥6,465
 

Pavolia Reine 
23:16-00:10
同接872
メンシ1
ギフト0
¥32,001
 

姫森ルーナ 切抜:2
非公開
同接0
メンシ7
ギフト70
¥139,616