2022-05-03 

Takanashi Kiara 
02:03-07:15
同接7,162人
メンシ44人
235,736円
ホロチャ(9)

  5月3日(火) 7時

博衣こより 
07:00-07:55
同接10,019人
メンシ18人
81,512円
 

  5月3日(火) 8時

尾丸ポルカ 
08:01-09:16
同接9,282人
メンシ6人
0円
ホロチャ(1)

大神ミオ 切抜:17
08:08-08:56
同接40,210人
メンシ63人
38,206円
 
                 

  5月3日(火) 10時

Watson Amelia 
10:30-15:40
同接7,611人
メンシ11人
0円
ホロチャ(1)

  5月3日(火) 11時

博衣こより 切抜:1
11:01-16:09
同接11,491人
メンシ35人
52,197円
ホロチャ(1)
 

  5月3日(火) 12時

Tsukumo Sana 
12:00-14:12
同接2,763人
メンシ12人
100,346円
 

Hakos Baelz 切抜:1
12:01-14:20
同接4,326人
メンシ20人
78,507円
ホロチャ(1)
 

  5月3日(火) 13時

雪花ラミィ 切抜:1
13:00-17:59
同接16,893人
メンシ32人
0円
ホロチャ(1)
 

  5月3日(火) 14時

姫森ルーナ 切抜:2
14:00-20:58
同接2,074人
メンシ9人
52,065円
ホロチャ(1)
  

  5月3日(火) 16時

ときのそら 切抜:2
16:58-18:31
同接7,944人
メンシ8人
0円
 
  

  5月3日(火) 18時

猫又おかゆ 切抜:6
18:00-19:47
同接17,009人
メンシ59人
254,486円
ホロチャ(1)
      

hololive JP 
18:57-20:04
同接29,299人
メンシ0人
0円
 

  5月3日(火) 19時

白銀ノエル 切抜:7
19:00-20:16
同接11,776人
メンシ46人
603,531円
 
       

hololive JP 切抜:6
19:58-21:40
同接30,621人
メンシ0人
0円
 
      

  5月3日(火) 20時

宝鐘マリン 切抜:15
20:00-21:21
同接36,796人
メンシ48人
145,135円
ホロチャ(2)
               

さくらみこ 切抜:3
20:02-01:27
同接21,979人
メンシ31人
89,150円
ホロチャ(1)
   

赤井はあと 切抜:3
20:06-21:19
同接7,378人
メンシ18人
64,280円
ホロチャ(6)
   

Pavolia Reine 
20:10?~ 非公開
メンシ0人
925円
ホロチャ(1)

  5月3日(火) 21時

Pavolia Reine 
21:00-22:38
同接1,366人
メンシ3人
1,483円
ホロチャ(1)

兎田ぺこら 切抜:7
21:00-22:45
同接26,900人
メンシ15人
65,886円
 
       

獅白ぼたん 
21:00~ 非公開
メンシ5人
9,180円
 

星街すいせい 切抜:1
21:03-21:21
同接12,391人
メンシ20人
10,619円
 
 

Vestia Zeta 切抜:2
21:03-01:32
同接4,596人
メンシ0人
5,610円
ホロチャ(1)
  

桃鈴ねね 
21:07-23:11
同接6,658人
メンシ20人
37,569円
ホロチャ(1)

星街すいせい 切抜:4
21:20-22:23
同接20,802人
メンシ12人
34,576円
 
    

戌神ころね 切抜:4
21:31-23:06
同接11,531人
メンシ37人
143,068円
ホロチャ(1)
    

癒月ちょこ 切抜:8
21:50-22:59
同接5,472人
メンシ3人
6,890円
ホロチャ(1)
        

ロボ子さん 切抜:5
21:58-00:05
同接2,514人
メンシ22人
72,250円
ホロチャ(3)
     

  5月3日(火) 22時

角巻わため 
22:00-07:41
同接8,443人
メンシ45人
153,137円
ホロチャ(9)

Kaela Kovalskia 
22:01-08:12
同接1,496人
メンシ0人
71,017円
ホロチャ(3)

不知火フレア 切抜:2
22:02-04:10
同接6,270人
メンシ16人
174,956円
ホロチャ(1)
  

大空スバル 切抜:4
22:03-00:05
同接35,176人
メンシ14人
106,352円
ホロチャ(12)
    

  5月3日(火) 23時

鷹嶺ルイ 切抜:2
23:00-00:05
同接26,767人
メンシ12人
17,147円
ホロチャ(1)
  

Airani Iofifteen 
23:00-00:59
同接575人
メンシ4人
6,911円
ホロチャ(1)

Kobo Kanaeru 切抜:1
23:01-02:19
同接6,622人
メンシ0人
20,083円
ホロチャ(2)
 

Takanashi Kiara 切抜:1
23:01-02:20
同接8,713人
メンシ17人
95,924円
ホロチャ(3)